S ú ť a ž ! „Najkrajšia fotografia z územia Južného Gemera“

Máte skvelú fotku? Fotka je z územia Južného Gemera?
Vyplň krátku prihlášku, prilož fotku a zapoj sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu.

Odfoť krásu nášho územia v ktorom si sa narodil, vyrastal, kde žiješ či pôsobíš a pošli nám fotku. Do súťaže sa môže zapojiť naozaj každý.
Cieľom súťaže je poukázať na zaujímavostí, krásu či jedinečnosť nášho územia VSP Južného Gemera.

Každý súťažiaci môže poslať max 3 fotografie = 1 do každej z týchto  kategórií:

1. KRÁSY a bohatstvo NAŠEJ prírody, prírodné úkazy, prírodné zaujímavosti
2. NAŠE TRADÍCIE, remeslá, tradičné jedlá, kultúrne či historické pamiatky na našom území
3. NAŠI obyvatelia, ľudia a ich život v území VSP Južný Gemer, NAŠE deti, mládež a ich aktivity

Výherné fotografie z  1. kola uzávierky súťaže 31.5.2022 budú zaradené do celoslovenskej súťaže najkrajších fotografií z územia Miestnych akčných skupín. Vaše fotografie budú prezentované na výstave, na facebookovom profile a taktiež sa objavia v propagačných materiáloch na ktorých pracujeme.

Komisia vyberie po jednej fotografii z každej kategórie = 3 výhercovia budú odmenení vecnými cenami.

Technické požiadavky:

  • fotografie musia byť  v elektronickej podobe vo formáte jpg, veľkosť fotografie min. 1,5 MB
  • fotografie môžete poslať na email: vspjuznygemer@gmail.com alebo osobne/poštou na CD/USB nosiči na adresu: VSP Južný Gemer, Riečka 57, 980 45 Štrkovec.
  • vyplniť prihlášku, meno a priezvisko autora, názov fotografie, stručný opis

Územie MAS VSP Južný Gemer pokrýva mesto Tornaľa a 15 obcí: Abovce, Číž, Hubovo, Chanava, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Riečka, Rumince, Stránska, Štrkovec, Včelince, Vlkyňa – súťažiaci sa môžu zapojiť s fotografiami len z tohto územia.

PRIHLÁŚKA do súťaže

PLAGÁT súťaže