Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 01.03.2023 predstavuje 20 954,83 EUR.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 stanovený na 30.03.2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 28.02.2023 predstavuje 90 492,07 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 28.03.2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.03.2023 predstavuje 647 066 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 02.05. 2023.

The Family Bandwagon 2

Predstavenie v rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“

Zábavné predstavenie tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie, ktoré rozohrávajú členovia paranormálnej rodinky medzi sebou a taktiež medzi divákmi. Pristavte sa, pozerajte a počúvajte. V predstavení odznejú evergreeny ako Hit the road Jack!, Tu Vuo Fa L’Americano, It Don’t Mean A Thing, Abba, Addams Family, Miazgovci a mnohé ďalšie v netradičnom aranžmá skvelého klaviristu Arpáda Farkasa.

V rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“ uvádzame také kultúrne programy, v ktorých účinkujú úspešný tornaľčania a ľudia, ktorí boli, alebo ešte stále sú v kontakte s našim mestom.

V tomto prípade sú to rodák z Tornale, Tomáš Bocko a učiteľ Arpád Farkaš, ktorý 10 rokov pôsobil v našom meste, ako učiteľ ZUŠ.

Miesto: Divadelná sála MsKS MT v Tornali

Dátum: 24.02.2023 19:00

Vstupné: V predpredaji 7 €, na mieste 10 €

Dĺžka podujatia: 90 minút
Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 24. február 2023

Predstavenie v rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“

Zábavné predstavenie tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie, ktoré rozohrávajú členovia paranormálnej rodinky medzi sebou a taktiež medzi divákmi. Pristavte sa, pozerajte a počúvajte. V predstavení odznejú evergreeny ako Hit the road Jack!, Tu Vuo Fa L’Americano, It Don’t Mean A Thing, Abba, Addams Family, Miazgovci a mnohé ďalšie v netradičnom aranžmá skvelého klaviristu Arpáda Farkasa.

V rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“ uvádzame také kultúrne programy, v ktorých účinkujú úspešný tornaľčania a ľudia, ktorí boli, alebo ešte stále sú v kontakte s našim mestom.

V tomto prípade sú to rodák z Tornale, Tomáš Bocko a učiteľ Arpád Farkaš, ktorý 10 rokov pôsobil v našom meste, ako učiteľ ZUŠ.

Miesto: Divadelná sála MsKS MT v Tornali

Dátum: 24.02.2023 19:00

Vstupné: V predpredaji 7 €, na mieste 10 €

Dĺžka podujatia: 90 minút
Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 24. február 2023

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 30.01.2023 predstavuje 150 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 stanovený na 28.02.2023.

VÝZVA IROP-CLLD-P840-512-006

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-006

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Aktivita:        D1 Učebne základných škôl
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  31. 1. 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_MU_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P840-512-006

Prílohy k ŽoPR
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu
Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava
Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkostiach
Priloha_02a_ZoPr-Instrukcia k urceniu podniku v tazkostiach
Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v tazkostiach

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

01.03.2023 – 1. kolo
30.03.2023 – 2. kolo

Vianočný trh a prezentácia remeselníkov

Srdečne Vás pozývame na Vianočný trh a prezentáciu remeselníkov a výrobcov nášho regiónu Gemer-Malohont dňa 3.12.2022 od 8:00 -13:00 do kultúrneho domu v Tornali.

Na trhu nájdete ručne vyrobené hračky, hačkované deky, vianočné ozdoby, drevené výrobky, drevené aj maľované obrazy, prírodnú kozmetiku, ľudové odevy na bábiky ako aj med a včelie produkty, bylinné sirupy, bryndzu, ovčie syry a určite sa zahrejete aj v stánku s regionálnym pivom či punčom. Tešíme sa na Vašu účasť.