Vianočný trh a prezentácia remeselníkov

Srdečne Vás pozývame na Vianočný trh a prezentáciu remeselníkov a výrobcov nášho regiónu Gemer-Malohont dňa 3.12.2022 od 8:00 -13:00 do kultúrneho domu v Tornali.

Na trhu nájdete ručne vyrobené hračky, hačkované deky, vianočné ozdoby, drevené výrobky, drevené aj maľované obrazy, prírodnú kozmetiku, ľudové odevy na bábiky ako aj med a včelie produkty, bylinné sirupy, bryndzu, ovčie syry a určite sa zahrejete aj v stánku s regionálnym pivom či punčom. Tešíme sa na Vašu účasť.

VÝZVA : Regionálnu značku GEMER – MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 16.9.2022 už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17.9 do 31.10.2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky/služby z regiónu Gemer-Malohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov/služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť
miestnych výrobcov/poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, ľudoví umelci, živnostníci, firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích službách alebo na prevádzkovanie, resp. realizovanie zážitku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré plnia legislatívne podmienky na usporiadanie podujatia so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont,
pričom je značka určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky a služby, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
Novinkou tejto výzvy je možnosť získať značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú poskytovatelia služieb povinní označiť ubytovacie alebo stravovacie zariadenie na viditeľnom mieste tabuľkou s logom značky alebo v prípade zážitku alebo tradičného podujatia tabuľkou s logom značky alebo začlenením loga značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty/služby bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne Gemer-Malohont, využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu/poskytovateľa služieb a výrobku/služby k životnému prostrediu.
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom/poskytovateľom služieb?
– odlíšenie produktov/služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov /služieb
– zviditeľnenie Vašich výrobkov/služieb pre obyvateľov alebo návštevníkov regiónu
– propagáciu Vašich výrobkov/služieb doma i v zahraničí
– priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci celého kraja i celej SR.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov/poskytovateľov služieb v rámci siedmej výzvy nasledovné formy propagácie:
– prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
– samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov/služieb (úvodný balík)
– prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov/služieb na web stránke www.gemer-
malohont.sk

– možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych
produktov/služieb.


„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont
a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie“ doplnila Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na web stránke https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/.
Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v kanceláriách jednotlivých MAS na kontaktoch uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

všetky potrebné dokumenty Kritériá a žiadosť pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont ako aj výzvu nájdete TU: https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/

TRH REGIONÁLNYCH PRODUKTOV v rámci DNÍ MESTA TORNAĽA, JESENNÉ TRHY 2022

VSP Južný Gemer v spolupráci s mestom Tornaľa a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja pripravilo pre Vás trh regionálnych výrobcov, kde môžete stretnúť držiteľov regionálneho značenia GEMER-MALOHONT ako aj miestnych či regionálnych výrobcov, remeselníkov či producentov.

Na našom trhu v Tornali nebude chýbať med a včelie produkty, drôtom opletaná keramika, drevené výrobky, umelecké kováčstvo, kožiarstvo a kožené výrobky, drevené a maľované obrazy, háčkované kabelky, ozdoby, výrobky z levandule, pekárske výrobky, produkty z ovčieho mlieka a mnoho iných produktov.

Príďte si kúpiť kvalitné produkty vyrobené s láskou s dôrazom na tradície a jedinečnosť nášho regiónu.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 20.07.2022 predstavuje 395,49 Eur

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 15 stanovený na 20.09.2022.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 20.09.2022 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-001 z dôvodu vyčerpania alokácie.

Dovolenka

V období od 13.7.2022 do 31.7.2022 bude mať kancelária VSP Južný Gemer dovolenku. Prosíme, ak bude niečo súrne v tomto období, pošlite nám email: vspjuznygemer@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie.

Máte projektový zámer? Napíšte nám..

Do 13.6.2022 bude prebiehať aktualizácia Stratégie CLLD VSP Južný Gemer v rámci prechodného obdobia a schválenej dodatočnej alokácie fin. prostriedkov. Ak máte projektový zámer, pošlite nám ho na email vspjuznygemer@gmail.com. Bližšie informácie v kancelárii VSP Južný Gemer, Riečka 57 – obecný úrad alebo na tel.číslach 0905 505 955, 0908 406 576.

Vyhodnotenie 1.kola súťaže „Najkrajšia fotografia z územia Južného Gemera“

1. miesto:
Názov fotografie: Rýdzosť Južného Gemera
Autor: Viktor Tóth
Výhra: postup do celoslovenskej súťaže + balíček ovčích výrobkov – Gemerské ovečky
2. miesto:
Názov fotografie: Májová znáška nektáru
Autor: Oskár Tóth ml.,  
Výhra: debnička jahôd – Zahradníctvo Antal
3. miesto:
Názov fotografie: Labutie jazero
Autor: Vivien Bernadett Máté
Výhra: balíček medu a výrobkov z medu priamo od včelára Oskár Tóth

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.06.2022 predstavuje 669 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 02.09.2022.