Okresný úrad REVÚCA: VÝZVA č. 2/OÚRA/2019 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Revúcej vyhlásil Výzvu č.2/OÚRA/2019.

Prioritné oblasti Akčného plánu okresu Revúca 

  1. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry
  2. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných
  3. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb 
  4. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

Dátum zverejnenia výzvy: 1.3.2019

Termín na podávanie žiadostí: 31.3.2019 

Bližšie informácie ako aj formuláre nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca