Okresný úrad Rimavská Sobota: VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme našich členov ako aj verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Rimavskej Sobote vyhlásil Výzvu č.02/OÚRS/2019

Dátum zverejnenia výzvy: 8.3.2019

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí: do 29.3.2019.

Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa výzvy, formulár žiadosti ako aj informácie o jednotlivých opatreniach Akčného plánu okresu RS nájdete na stránke 

https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/rimavska-sobota/.